Nedojdete

Hledám varianty 'nedojdete' [ nedošli (2) nedošel (2) nedojdu (2) nedojdou (1) nedojdete (1) nedojdeš (1) nedojde (13) ]. Nalezeny 22 verše.
Genesis 33:14...před sebou, a jak budou moci stačit děti, dokud nedojdu ke svému pánu do Seíru." Ezau řekl: "Nechám tedy s...
Exodus 21:22...tak, že z vyjde plod, ale k dalšímu ublížení nedojde, musí pachatel zaplatit pokutu, jakou mu uloží...
Exodus 22:10...bližního. Majitel přísahu přijme a k náhradě nedojde. Jestliže to však bylo ukradeno, majitel dostane...
Exodus 22:14... Jestliže u toho majitel bude, k náhradě nedojde. Jestliže bylo najaté, je to zahrnuto v ceně."...
Leviticus 7:18...Kdyby se maso pokojné oběti jedlo i třetího dnenedojde ten, kdo ji obětoval, zalíbení. Nebude mu počítána,...
Leviticus 19:7... Kdyby se jedla i třetího dne, bude to ohavnostnedojde zalíbení. Kdo by ji jedl, ponese vinu, neboť...
Leviticus 22:20...nic, na čem by byla vada, neboť byste tím nedošli zalíbení. Kdo přinese Hospodinu pokojnou oběť, aby...
Leviticus 22:23...obětovat jako dobrovolný dar, jako slib však nedojde zalíbení. Nesmíte Hospodinu přinést zvíře s...
Leviticus 22:25... neboť mají na sobě porušení, je na nich vadanedojdete jimi zalíbení." Hospodin promluvil k...
1. Královská 17:14...Hospodin, Bůh Izraele: ‚Mouka z toho džbánu nedojde a oleje z láhve neubude do dne, kdy Hospodin...
Job 16:18... nepřikrývej moji krev, můj křik odpočinku nedojde! Mám svědka v nebi právě teď, tam nahoře mám svého...
Žalmy 140:9... Hospodine, tužby ničemů, jejich zlé plány  nedojdou úspěchu! séla Ti, kdo obkličují, hlavy zvedají...
Přísloví 26:2... vlaštovka se mihne, bezdůvodná kletba k cíli nedojde. Na koně je bič, na osla uzda, na hřbety tupců ale...
Izaiáš 50:7...a plivanci. Panovník Hospodin pomáhá mi, a proto nedojdu potupy; tvář jako z křemene proto nastavuji, nebudu...
Izaiáš 54:4...obsadí. Neboj se, nebudeš zahanbena, nestyď senedojdeš potupy. Zapomeneš na hanbu svého mládí, na potupu...
Jeremiáš 37:21...tam dávali z pekařské ulice placku chleba, dokud nedošel všechen chléb ve městě. Tak se Jeremiáš ocitl na...
Ozeáš 5:15...se zpět do svého doupěte, dokud jim jejich vina nedojde a nezačnou znovu hledat . Tehdy pak ve svých...
Joel 2:26... jenž pro vás koná zázraky: Můj lid navěky nedojde potupy! A tehdy poznáte, že jsem v Izraeli, že...
Joel 2:27... Hospodin, a žádný jiný není. Můj lid navěky nedojde potupy! Na všechny lidi pak vyliji svého Ducha a...
Lukáš 22:16...budu trpět. Říkám vám, že ho neokusím, dokud nedojde naplnění v Božím království." Uchopil kalich, vzdal...
1. Korintským 8:7... i my skrze něj. Všichni ale k tomuto poznání nedošli. Někteří jsou dosud tak zvyklí na modly, že jsou k...
1. Jan 4:18... neboť strach přináší muka. Kdo se však bojínedošel v lásce k naplnění. My milujeme, neboť on první...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |