Nedobrá

Hledám varianty 'nedobrá' [ nedobrou (2) nedobré (1) nedobrá (1) ]. Nalezeny 4 verše.
1. Samuel 2:24...hrozné věci. To ne, synové moji! Slyším nedobré zprávy - vždyť svádíte Hospodinův lid! Hřeší-li...
Přísloví 16:29...i svoje druhy klamou, aby je zlákali na cestu nedobrou. Kdo mhouří oči, vymýšlí zvrácenosti, kdo svírá...
Izaiáš 65:2...ruce vztahoval k lidu buřičů, kteří chodí cestou nedobrou za vlastní představou. Ten lid stále dráždí...
Ezechiel 20:25...oči k modlám svých otců. Dal jsem jim tedy nedobrá pravidla a zákony, které jim život nedají. Nechal...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |