Nedořekl

Hledám varianty 'nedořekl' [ nedořekli (1) nedořekl (9) ]. Nalezeno 10 veršù.
1. Královská 1:42...je to ve městě za hluk?" ptal se. Ještě to ani nedořekl, když vtom přišel Jonatan, syn kněze Abiatara....
Ester 6:14...nepřemůžeš; padneš před ním úplně." Ještě to ani nedořekli, když vtom dorazili královi eunuchové a spěšně...
Job 1:16...jenom , abych ti to pověděl!" Ještě to ani nedořekl, když dorazil další: "Boží blesk udeřil z nebe,...
Job 1:17...jenom , abych ti to pověděl!" Ještě to ani nedořekl, když dorazil další: "Chaldejci se ve třech...
Job 1:18...jenom , abych ti to pověděl!" Ještě to ani nedořekl, když dorazil další: "Tví synové a dcery právě...
Daniel 4:28...ke slávě své velebnosti!" Král to ještě ani nedořekl, když z nebe zazněl hlas: "Slovo pro tebe, králi...
Matouš 26:47... pojďme! Můj zrádce je blízko." Ještě to ani nedořekl, když vtom přišel Jidáš, jeden z Dvanácti, a s ním...
Marek 5:35...a buď uzdravena ze svého trápení." Ještě to ani nedořekl, když přišli poslové z domu představeného synagogy...
Marek 14:43... pojďme! Můj zrádce je blízko." Ještě to ani nedořekl, když vtom přišel Jidáš, jeden ze Dvanácti, a s...
Lukáš 22:47...se, abyste nepodlehli pokušení." Ještě to ani nedořekl a byl tu houf lidí v čele s Jidášem, jedním z...

Slova obsahující nedořekl: nedořekl (9) nedořekli (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |