Nedočkají

Hledám varianty 'nedočkají' [ nedočkáš (2) nedočkám (1) nedočkají (2) nedočká (4) ]. Nalezeno 9 veršù.
1. Samuel 2:31...moc tvého otcovského rodu! Nikdo v tvém domě se nedočká stáří. Uvidíš soužení, jež dolehne na můj Příbytek....
1. Samuel 2:32...přihodí mnoho dobrého, ve tvém rodu se nikdo nedočká stáří. I pokud někoho z vás neodetnu od svého...
2. Samuel 15:3...a oprávněná, ale u krále se žádného vyslyšení nedočkáš. Kdybych tak byl soudcem v této zemi !" dodával....
Žalmy 25:2... Bože můj, skládám naději. Dej, se zahanbení nedočkám, nade mnou nejásají moji soupeři! Žádný, kdo v...
Žalmy 25:3...moji soupeři! Žádný, kdo v tebe doufá, se hanby nedočká, zahanbeni však budou zrádci nicotní! Ukaž mi,...
Žalmy 55:24...srazíš do jámy nejhlubší. Půlky života se takoví nedočkají - ale v tebe skládám naději! Pro předního...
Kazatel 9:5...mrtví však nevědí vůbec nic. Žádné odplaty se  nedočkají, i pouhá vzpomínka na zanikla. Jak jejich...
Ezechiel 19:5...ho do Egypta odvlekli. Když lvice viděla, že se nedočká, její naděje že zhynula, vzala jiné ze svých lvíčat...
Micheáš 6:15... a co porodíš, to vydám meči. Zaseješ, ale nedočkáš se sklizně; vylisuješ olivy, ale nepomažeš se...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |