Neděsím

Hledám varianty 'neděsím' [ neděste (4) neděsím (1) neděsili (1) neděsil (2) neděsí (1) neděs (4) ]. Nalezeno 13 veršù.
Deuteronomium 20:3...nepřátelům. Nebuďte malomyslní, nebojte se ani neděste - nemějte z nich strach. Hospodin, váš Bůh, který...
Žalmy 10:18...i všem utlačeným, pozemský člověk aby je neděsil! Pro předního zpěváka. Žalm Davidův. Hospodin je...
Žalmy 78:53...v poušti provázel. Vodil je bezpečně, takže se neděsili, nad jejich nepřáteli se vody zavřely. Takto je...
Izaiáš 31:4...když se na něj sběhnou pastýři, jejich křiku se neděsí a jejich hluk ho neplaší - právě tak sestoupí...
Izaiáš 44:8...lid, kdo jim oznamuje věci příští a budoucíNeděste se, nezoufejte - vždyť jsem vám to předem jasně...
Jeremiáš 1:17...rukávy! Vstaň a řekni jim, cokoli ti přikážuNeděs se jich, nebo před nimi zděsím. Hle, dnes jsem ...
Jeremiáš 10:2...způsobům se neučte a nebeských znamení se neděste, ačkoli se jich děsí pohané. To, čím se řídí národy...
Jeremiáš 17:18...se hanba vyhýbá. jsou to oni, kdo se děsí, a neděsím se . Jen na přiveď ten zlý den, dvojnásobnou...
Jeremiáš 30:10...Neboj se, můj služebníku, Jákobe, a ty, Izraelineděs se, praví Hospodin. Hle, zachráním z dálné ciziny...
Jeremiáš 46:27... Neboj se, můj služebníku Jákobe, a ty, Izraelineděs se. Hle, zachráním z dálné ciziny a tvé potomky z...
Ezechiel 39:26...když ještě žili v bezpečí ve své zemi a nikdo je neděsil. je navrátím z národů a shromáždím je ze zemí...
Daniel 5:10...hodovní síně. " žiješ, králi, navěky!" řekla. "Neděs se tolik a nebuď bledý. Máš ve svém království muže,...
Lukáš 21:9...za nimi. uslyšíte o válkách a nepokojíchneděste se. Musí se to dít, ale to ještě není konec." Tehdy...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |