Neděli

Hledám varianty 'neděli' [ neděly (1) nedělo (2) nedělím (2) nedělí (1) neděli (1) neděje (2) ]. Nalezeno 9 veršù.
Exodus 34:10...Před celým tvým lidem budu konat divy, jaké se neděly v žádném národě na celé zemi. Všechen lid, uprostřed...
Nehemiáš 6:8...jsem mu toto: "Nic z toho, o čem mluvíš, se neděje. Jen sis to vymyslel." Ti všichni se nás snažili...
Izaiáš 42:8...- tak se jmenuji, o svoji slávu se s jiným nedělím, svou chválu nesdílím se sochami! Hle, minulé věci...
Izaiáš 48:11...se měl nechat hanobit? O svoji slávu se s jiným nedělím! Slyš , Jákobe, ty, Izraeli, můj povolaný: ...
Jeremiáš 44:17...jídla dosyta, bylo nám dobře a nic zlého se nám nedělo. Ale od doby, co jsme přestali pálit kadidlo...
Pláč 4:4...o chleba prosí malé děti, a nikdo se s nimi nedělí. Ti, kdo se lahůdkami živili, teď živoří v ulicích....
Marek 16:9...sebe. A nikomu nic neřekly, protože se bály. V neděli ráno, když Ježíš vstal z mrtvých, ukázal se nejdříve...
Skutky 26:26...si jist, že mu nic z toho neuniklo, neboť se to nedělo někde v ústraní. Věříš prorokům, králi Agrippo? Vím,...
Skutky 28:6...ale dlouho čekali a viděli, že se mu nic zlého neděje, změnili názor a začali říkat, že je to bůh. V těch...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |