Nectíte

Hledám varianty 'nectíte' [ nectíte (1) nectili (3) nectil (1) nectí (4) ]. Nalezeno 8 veršù.
Izaiáš 63:17...zabloudit? Zatvrdil jsi naše srdce, abychom  nectili? Vrať se zpátky kvůli služebníkům svým, kvůli...
Daniel 3:12...muži si z tebe, králi, nic nedělají. Tvé bohy nectí a zlaté soše, kterou jsi vztyčil, se neklanějí."...
Daniel 3:14..."Je to pravda, Šadrachu, Mešachu a Abednego, že nectíte bohy a neklaníte se zlaté soše, kterou jsem...
Ozeáš 10:3...krále," řeknou tehdy, "neboť jsme Hospodina nectili. I kdybychom však krále měli, jak by nám mohl...
Jan 5:23...Synu, aby všichni ctili Syna, jako ctí Otce. Kdo nectí Syna, nectí ani Otce, který ho poslal. Amen, amen,...
Římanům 1:21...díle. Nemají tedy výmluvu. Ačkoli Boha poznalinectili ho jako Boha. Místo aby byli vděční, propadli ve...
1. Timoteus 6:2... Mají-li za pány věřící, je jakožto bratry nectí o nic méně. Naopak, slouží tím lépe, neboť jejich...
Zjevení 15:4...a pravé jsou tvé cesty, Králi národů! Kdo by  nectil, Pane, kdo by tvé jméno nechválil? Vždyť ty jediný...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |