Nechutnostem

Hledám varianty 'nechutnostem' [ nechutnostmi (1) nechutnosti (4) nechutnostem (1) nechutnost (1) ]. Nalezeno 7 veršù.
Deuteronomium 29:16...prošli územím různých národů. Viděli jste jejich nechutnosti, jejich hnusné modly - dřevo a kamení, stříbro...
Jeremiáš 4:1... kéž by ses ke mně navrátil! Kéž bys mi své nechutnosti odklidil z očí a víc nebloudil! Kéž bys v...
Jeremiáš 13:27...tvůj chtíč i tvé zvrhlé smilnění. Viděl jsem tvé nechutnosti na kopcích i v polích. Běda ti, Jeruzaléme! Jak...
Jeremiáš 23:13... praví Hospodin. U proroků v Samaří jsem viděl nechutnost: prorokovali při Baalovi a sváděli Izrael, můj...
Ezechiel 5:11...jsi poskvrnil mou svatyni všelijakými svými nechutnostmi a ohavnostmi, sám jako břitvou oholím....
Ezechiel 11:18...tam přijdou, odstraní odtud všechny ohavnostinechutnosti. Dám jim jedno srdce a do nitra jim vložím...
Ezechiel 11:21... Ale těm, jejichž srdce tíhne k ohavnostemnechutnostem, takovým obrátím jejich cesty na hlavy, praví...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |