Nechlubte

Hledám varianty 'nechlubte' [ nechlubte (1) nechlubil (3) nechlubí (3) nechlub (1) ]. Nalezeno 8 veršù.
Soudců 7:2...jim vydat Midiánce do rukou, aby se Izrael nechlubil na můj účet a neříkal: ‚Zvítězili jsme díky své...
1. Královská 20:11...mu nechal vyřídit: " se ten, kdo zbroj oblékánechlubí jako ten, kdo ji svléká!" Ben-hadad právě ve...
Přísloví 27:1...svou oběť nenávidí, úlisná ústa zkázu chystají.  Nechlub se tím, co bude zítra - netušíš ani, co bude dnes!...
Jeremiáš 9:22...nesklidí." Tak praví Hospodin: " se mudrc nechlubí svou moudrostí ani hrdina svým hrdinstvím ani...
1. Korintským 1:29...vniveč to, co je, aby se před Bohem nikdo nechlubil. Jen díky němu jste v Kristu Ježíši, který se...
1. Korintským 3:21... že neznamenají vůbec nic." se proto nikdo nechlubí lidmi. Všechno je přece vaše: Pavel, Apollos či...
Efeským 2:9...je to Boží dar; není to ze skutků, aby se nikdo nechlubil. Jsme přece jeho dílo! Bůh nás v Kristu Ježíši...
Jakub 3:14...Máte-li však v srdci hořkou závist a svárlivostnechlubte se a nelžete proti pravdě. To není moudrost...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |