Nebydlel

Hledám varianty 'nebydlel' [ nebydlí (20) nebydlel (3) ]. Nalezeny 23 verše.
Deuteronomium 22:2...je přiveď svému bratru zpět. Pokud tvůj bratr nebydlí poblíž anebo ho neznáš, přiveď to zvíře k sobě domů...
2. Samuel 7:6...syny Izraele z Egypta, dodnes jsem přece nebydlel v domě, ale stěhoval jsem se ve stanu, v Příbytku....
1. Letopisů 17:5... kdy jsem vyvedl Izrael, dodnes jsem přece nebydlel v domě, ale putoval jsem s Příbytkem z jednoho...
Ester 9:19...teprve toho dne. A proto venkovští Židé, kteří nebydlí v hrazených městech, pořádají veselice, hody a...
Job 15:28...ve zbořených městech, v domech, v kterých se nebydlí, které se rozpadají v sutiny. Bohatý nezůstane,...
Job 38:26...aby zaléval liduprázdnou zemi i poušť, kde nikdo nebydlí, aby zavlažil opuštěné trosky a novou trávu nechal...
Žalmy 69:26... zůstane pustý, v jejich stanech nikdo nebydlí! Koho jsi sám ztrestal, toho pronásledují, baví se...
Izaiáš 6:11..."Dokud se města nestanou troskami, v nichž se nebydlí, dokud nebudou domy bez lidí a země obrácená v...
Jeremiáš 2:15...zpustošili, města spálili, takže v nich nikdo nebydlí. Z Memfisu a Dafné přišli muži, kteří ti lebku...
Jeremiáš 4:7... Z tvých měst zbudou pouhé trosky, v nichž nikdo nebydlí. Proto se oblečte pytlem, naříkejte a truchlete:...
Jeremiáš 9:10...šakali, obrátím judská města v trosky, kde nikdo nebydlí." Kdo je tak moudrý, aby to pochopil? Ke komu...
Jeremiáš 17:6...koutech pustiny, v solném kraji, kde se nebydlí. Požehnaný, kdo spoléhá na Hospodina a jehož nadějí...
Jeremiáš 34:22...je. Judská města obrátím v trosky, kde nikdo nebydlí." Slovo, které Jeremiáš dostal od Hospodina za dnů...
Jeremiáš 44:22...trosky budící děs a nadávky, kde se dodnes nebydlí. To proto, že jste pálili kadidlo, že jste hřešili...
Jeremiáš 46:19...totiž zbudou sutiny, spáleniště, kde nikdo nebydlí. Egypt je jalovička překrásná, od severu ji však...
Jeremiáš 48:9...v trosky! Z jeho měst zbudou sutiny, kde nikdo nebydlí. Zlořečený, kdo koná Hospodinovo dílo nedbale!...
Jeremiáš 51:29...Obrátí babylonskou zemi v trosky, kde nikdo nebydlí. Babylonští hrdinové dobojovali, zůstali ve svých...
Ezechiel 26:19...učiním městem opuštěným, jako jsou města, kde se nebydlí, se nad tebou zavře hlubina a mocné vody ...
Daniel 2:11...sdělit, kromě bohů, kteří však mezi smrtelníky nebydlí." To krále rozhněvalo. Rozlítil se tak, že nařídil...
Lukáš 8:27... dlouho posedlý démony. Nenosil žádné šaty ani nebydlel v domě, ale v hrobkách. Když uviděl Ježíše,...
Skutky 1:20...‚Jeho příbytek zůstane pustý a v něm nikdo nebydlí' a dále: ‚Jeho pověření přijme jiný.' Jeden z...
Skutky 7:48...mu potom postavil dům. Nejvyšší ale nebydlí v chrámech udělaných rukama. Jak říká prorok: ‚Nebe...
Skutky 17:24...svět i všechno v něm, je Pánem nebe i zeměNebydlí v chrámech udělaných rukama ani si nedává lidskýma...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |