Nebránil

Hledám varianty 'nebránil' [ nebraňte (7) nebránil (2) nebraň (2) ]. Nalezeno 10 veršù.
Růt 2:15...přikázal: "Nechte ji sbírat mezi snopynebraňte . Naopak, vytahujte klasy ze snopů a nechávejte...
Matouš 3:15...být pokřtěn od tebe, a ty přicházíš za mnou?" "Nebraň tomu," odpověděl mu Ježíš. "Takto máme naplnit...
Matouš 19:14...je okřikovali. Ježíš však řekl: "Nechte dětinebraňte jim přicházet ke mně - vždyť právě takovým patří...
Marek 9:39...se mu v tom zabránit, protože nechodí s námi." "Nebraňte mu!" odpověděl Ježíš. "Nikdo nemůže vykonat zázrak...
Marek 10:14...se a řekl jim: "Nechte děti přicházet ke mněnebraňte jim - vždyť právě takovým patří Boží království!...
Lukáš 6:29... nastav také druhou a tomu, kdo ti bere plášťnebraň vzít ani košili. Každému, kdo prosí, dej a od...
Lukáš 9:50... a bránili jsme mu, protože nechodí s námi." "Nebraňte mu," odpověděl Ježíš. "Kdo není proti nám, je s...
Lukáš 18:16...zavolal a řekl: "Nechte děti přicházet ke mněnebraňte jim - vždyť právě takovým patří Boží království!...
1. Korintským 14:39...uznán. Nuže, bratři moji, horlete po proroctvínebraňte mluvit v jazycích. Ve všem panuje slušnost a...
Jakub 5:6...Odsoudili jste a zavraždili spravedlivého; on se nebránil. Bratři, buďte trpěliví do Pánova příchodu....
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |