Neboli

Hledám varianty 'neboli' [ neboli ]. Nalezeno 8 veršù.
Jozue 3:16... zatímco vody odtékající směrem k Aravskému (neboli Mrtvému) moři se dočista vytratily. Tak přešel lid...
Jozue 12:3...jezera a také k východnímu okraji Aravského (neboli Mrtvého) moře směrem k Bet-ješimotu a na jih pod...
Jozue 19:2...území Judy. Za dědictví jim připadla: Beer-šeba (neboli Šeba), Molada, Chacar-šual, Bála, Ecem...
1. Královská 7:7... sloupy s římsou. Dále postavil Trůnní sálneboli Soudní síň, kde soudil; ta byla od podlahy ke stropu...
Ester 9:24... si usmyslel vyhladit Židy. Hodil si pur (neboli los), kdy je zničit a vyhladit. Ester ale šla...
Ezechiel 41:8...s postranními komorami. Byla vysoká celou tyč neboli 6 loktů. Vnější stěna postranních komor byla 5 loktů...
Jan 6:1...mým slovům?" Ježíš potom odešel za Galilejské (neboli Tiberiadské) jezero a šel za ním veliký zástup,...
Skutky 13:8... protože toužil slyšet Boží slovo. Onen Elymas (neboli čaroděj, jak se jeho jméno překládá) jim však...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |