Nebojuj

Hledám varianty 'nebojuj' [ nebojujte (6) nebojujeme (1) nebojuj (2) nebojoval (1) ]. Nalezeno 10 veršù.
Deuteronomium 2:5...Budou se vás bát, ale vy si dávejte dobrý pozorNebojujte s nimi, neboť vám z jejich země nedám ani šlépěj....
Deuteronomium 2:9...poušť. Hospodin mi řekl: "Neútoč na Moábskénebojuj s nimi. V jejich zemi ti nedám žádné vlastnictví,...
Deuteronomium 2:19...u města Ar a blížíš se k Amoncům. Neútoč na nebojuj s nimi. V zemi Amonců ti nedám žádné vlastnictví,...
1. Královská 12:24...i ostatnímu lidu: Tak praví HospodinNebojujte proti svým bratrům, synům Izraele. Vraťte se...
1. Královská 22:31...král rozkázal svým dvaatřiceti vozatajům: "Nebojujte s malým ani velkým, jedině s králem Izraele!"...
2. Letopisů 11:4...z Judy a Benjamína: Tak praví HospodinNebojujte proti svým bratrům. Vraťte se každý domů, neboť...
2. Letopisů 13:12...Jeho kněží zatroubí proti vám, synové IzraeleNebojujte s Hospodinem, Bohem našich otců! Neuspějete!"...
2. Letopisů 17:10...měla hrůzu z Hospodina, takže s Jošafatem nikdo nebojoval. Dokonce i Filištíni přinášeli Jošafatovi...
2. Letopisů 18:30... Aramejský král rozkázal svým vozatajům: "Nebojujte s malým ani s velkým, jedině s králem...
2. Korintským 10:3... že žijeme podle těla. Žijeme sice v těle, ale nebojujeme podle těla. Zbraně našeho boje nejsou tělesné,...

Slova obsahující nebojuj: nebojuj (2) nebojujeme (1) nebojujte (6)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |