Nežije

Hledám varianty 'nežije' [ nežili (2) nežil (1) nežijte (1) nežiji (1) nežijete (1) nežiješ (1) nežijeme (2) nežije (2) ]. Nalezeno 11 veršù.
Genesis 3:22...nevztáhl ruku, nevzal také ze stromu životanežil navěky." Proto Hospodin Bůh člověka vyhnal ze zahrady...
Římanům 8:4...požadavek Zákona byl naplněn na nás, kdo nežijeme podle těla, ale podle Ducha. Lidé těla myslí na...
Římanům 8:9...nemohou. Přebývá-li však ve vás Boží Duch, pak nežijete v těle, ale v Duchu. Kdo nemá Kristova Ducha, ten...
Římanům 14:7...nejí, nejí Pánu a děkuje Bohu. Nikdo z nás totiž nežije sám sobě a nikdo sám sobě neumírá. Žijeme-li, žijeme...
2. Korintským 5:15... On zemřel za všechny, aby ti, kdo žijí, nadále nežili sami pro sebe, ale pro toho, který za zemřel a...
Galatským 2:14...jsem Petrovi přede všemi: "Ty že jsi Žid? Sám nežiješ jako Žid, ale jako pohan! Proč tedy nutíš pohany k...
Galatským 2:20...byl živý pro Boha. Jsem ukřižován s KristemNežiji - Kristus žije ve mně! Svůj život v tomto těle...
Efeským 4:17... Naléhavě vás proto v Pánu vyzývám, abyste  nežili jako pohané podle svých marných myšlenek. Nevědomost...
Efeským 5:17...svěřený čas, protože doba je zláNežijte v nevědomosti, rozumějte Pánově vůli. Neopíjejte se...
1. Jan 1:6...společenství, a přitom žijeme ve tmě, lžemenežijeme v pravdě. Žijeme-li však ve světle, jako je on ve...
1. Jan 3:10...toho se poznají děti Boží a děti ďábla: kdo nežije spravedlivě a nemiluje svého bratra, není z Boha. To...

Slova obsahující nežije: nežije (2) nežijeme (2) nežiješ (1) nežijete (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |