Neškodí

Hledám varianty 'neškodí' [ neškoďte (1) neškodím (1) neškodily (1) neškodil (1) neškodí (1) ]. Nalezeno 5 veršù.
1. Královská 18:18...zavolal na něj, jakmile ho uviděl. " Izraeli neškodím," odpověděl mu Eliáš. "To děláš ty a dům tvého...
Žalmy 15:3...pravdu ze srdce, kdo jazykem svým nepomlouváneškodí bližnímu a neostouzí druha, kdo pohrdá těmi, kdo...
Izaiáš 27:3... Ve dne i v noci střežím ji, aby nikdo neškodil. se nezlobím. Objeví-li se trní a bodláčí,...
Zjevení 7:3... jimž bylo dáno, aby škodili zemi a moři: "Neškoďte zemi ani moři ani stromům, dokud neoznačíme...
Zjevení 9:4... jakou mají pozemští štíři. Bylo jim řečeno, aby neškodily trávě na zemi ani žádné zeleni ani žádnému stromu...

Slova obsahující neškodí: neškodí (1) neškodím (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |