Nešetří

Hledám varianty 'nešetří' [ nešetřil (1) nešetří (4) nešetři (1) nešetřete (3) ]. Nalezeno 9 veršù.
1. Samuel 15:3... kdo k nim patří, vyhlaďte jako proklatéNešetři je; pobij muže i ženy, děti i nemluvňata, skot i...
Žalmy 78:50...průchod pro svůj hněv, před samou smrtí je nešetřil, morové ráně je všechny vystavil. V Egyptě pobil...
Přísloví 11:17...člověk odmění i sám sebe, surovec ani sám sebe nešetří. Pro klamný výdělek darebák dře se, kdo seje...
Jeremiáš 14:10...tomto lidu: "Tak rádi se toulají, nohy si vůbec nešetří! Proto v nich Hospodin nemá zalíbení; nyní si...
Jeremiáš 50:14... všichni, kdo napínáte luk! Střílejte na nějNešetřete šípy, vždyť hřešil proti Hospodinu! Spusťte...
Jeremiáš 51:3...napnout luk, nenechte je ani pancíř obléknoutNešetřete ani jejich mládence, celé to vojsko vyhlaďte jako...
Pláč 4:16...nepohlédne; nikdo nebere ohled na kněží, nikdo nešetří ani starce. Oči jsme napínali, nás bolely, marně...
Ezechiel 9:5...městem za ním a bijte! Nemějte slitovánínešetřete je. Staré i mladé, dívky, ženy i děti - všechny...
Zachariáš 11:5... to jsem bohatý!' Jejich vlastní pastýři je nešetří. Proto ani nebudu šetřit obyvatele této země,...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |