Nečinili

Hledám varianty 'nečinili' [ nečinili (6) nečinila (1) nečiní (1) ]. Nalezeno 8 veršù.
Job 37:23...moci a soudu je veliký, bohatý ve spravedlnostinečiní příkoří. Toto je důvod, proč jej lidé ctí, i když ho...
Matouš 11:20...nejvíce jeho zázraků, tehdy začal vyčítat, že nečinila pokání: "Běda tobě, Korozaim, běda tobě, Betsaido!...
Skutky 15:19... abychom pohanům, kteří se obracejí k Bohunečinili potíže. Napišme jim však, se vyhýbají...
2. Korintským 12:21...truchlit nad tolika dřívějšími hříšníky, kteří nečinili pokání z nečistoty, smilstva a nestydatosti,...
Zjevení 9:20...lidé, kteří nezemřeli těmito ranami, však nečinili pokání ze skutků svých rukou; nepřestali se klanět...
Zjevení 9:21...a dřeva, které nevidí, neslyší ani nechodíNečinili také pokání ze svých vražd ani ze svého čarování,...
Zjevení 16:9...jménu Boha, který moc nad těmi ranami, avšak nečinili pokání, aby mu vzdali slávu. Pátý pak vylil svou...
Zjevení 16:11...Bohu pro své bolesti a pro své vředy, avšak nečinili pokání ze svých skutků. Šestý pak vylil svou číši...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |