Nečetli

Hledám varianty 'nečetli' [ nečetli (10) ]. Nalezeno 10 veršù.
Matouš 12:3...v sobotu nesmí!" On jim však řekl: "Copak jste nečetli, co udělal David, když se svými muži dostal hlad?...
Matouš 12:5...on ani jeho muži, ale pouze samotní kněží? A nečetli jste v Zákoně ani to, že kněží svou sobotní prací v...
Matouš 19:4...jakéhokoli důvodu zapudit manželku?" "Copak jste nečetli," odpověděl jim, "že Stvořitel je od počátku...
Matouš 21:16...se ho. "Ovšem," odvětil Ježíš. "Copak jste nikdy nečetli: ‚Z úst nemluvňátek a kojenců sis připravil...
Matouš 21:42...v čas sklizně." Ježíš jim řekl: "Nikdy jste nečetli v Písmech? ‚Kámen staviteli zavržený stal se...
Matouš 22:31...Ale pokud jde o vzkříšení z mrtvých - copak jste nečetli, jak vám Bůh řekl: ‚ jsem Bůh Abrahamův, Bůh...
Marek 2:25...sobotu nesmí?" Odpověděl jim: "Copak jste nikdy nečetli, co udělal David, když měl se svými muži nouzi a...
Marek 12:10...Přijde, ty vinaře zahubí a vinici jinýmNečetli jste snad Písmo? ‚Kámen staviteli zavržený stal se...
Marek 12:26... A ohledně toho, že mrtví vstávají - copak jste nečetli v Knize Mojžíšově, jak k němu Bůh promluvil z keře:...
Lukáš 6:3...sobotu nesmí?" Ježíš jim odpověděl: "Copak jste nečetli, co udělal David, když měl se svými muži hlad? Jak...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |