Neúmyslně

Hledám varianty 'neúmyslně' [ neúmyslně ]. Nalezeno 16 veršù.
Leviticus 4:2...Mojžíšovi: "Mluv k synům Izraele: Když se někdo neúmyslně prohřeší proti některému z Hospodinových...
Leviticus 4:13...na místě, kam se sype popel. Prohřeší-li se neúmyslně celá izraelská obec (neboť si to shromáždění...
Leviticus 4:22...shromáždění. Prohřeší-li se vůdce lidu, když neúmyslně překročí některé přikázání Hospodina, svého Boha,...
Leviticus 4:27...smíření a bude mu odpuštěno. Prohřeší-li se neúmyslně někdo z prostého lidu, když se proviní...
Leviticus 5:2... nečistého dobytka nebo nečisté drobné havětineúmyslně se znečistil, a tak se provinil. Také když se...
Leviticus 5:15...promluvil k Mojžíšovi: "Zklame-li někdoneúmyslně zanedbá, co je svaté Hospodinu, pak přivede...
Numeri 15:22...příspěvek ze svého prvního těsta. Jestliže se neúmyslně prohřešíte tím, že nesplníte některé z těchto...
Numeri 15:24...vaše pokolení), učiníte toto: Pokud se to stane neúmyslně nedopatřením celé obce, obětuje obec jednoho...
Numeri 15:26...žijícímu u vás, neboť se to celé obci přihodilo neúmyslně. Pokud neúmyslně zhřeší jednotlivec, přinese jako...
Numeri 15:27...neboť se to celé obci přihodilo neúmyslně. Pokud neúmyslně zhřeší jednotlivec, přinese jako oběť za hřích...
Numeri 15:28...vykoná obřad smíření za toho, kdo nedopatřením neúmyslně zhřešil před Hospodinem. Vykoná za něj obřad...
Numeri 35:11... Bude se do nich moci uchýlit ten, kdo někoho neúmyslně zabil. Ta města vám budou sloužit jako útočiště...
Numeri 35:15...útočiště, aby se tam uchýlil každý, kdo někoho neúmyslně zabil. Udeří-li někdo někoho železným předmětem...
Numeri 35:22... anebo po něm hodí nějaký předmět, ale neúmyslně, anebo na něj z nepozornosti shodí jakýkoli kámen...
Deuteronomium 4:42... aby se tam směl uchýlit každý, kdo někoho neúmyslně zabil, aniž ho kdy předtím měl v nenávisti....
Deuteronomium 19:4...život (v případě, že svého bližního zabil neúmyslně, aniž ho kdy předtím měl v nenávisti), se to bude...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |