Nazpět

Hledám varianty 'nazpět' [ nazpět ]. Nalezeny 4 verše.
Jozue 8:21...dobyla město a že z města stoupá dým, otočili se nazpět a udeřili na ajské muže. (Ti se totiž z města vydali...
Žalmy 21:13...vymýšleli, ale nic nezmohou! Ano, ty je obrátíš nazpět, na namíříš svou tětivou. Povstaň, Hospodine,...
Izaiáš 49:5... abych byl jeho služebník a přivedl k němu nazpět Jákoba, aby se Izrael k němu shromáždil (takto jsem...
Izaiáš 49:6...můj služebník obnovil Jákobovy kmeny a přivedl nazpět ty, kdo z Izraele přežili. Světlem národů proto...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |