Nazír

Hledám varianty 'nazír' [ nazír ]. Nalezeno 6 veršù.
Numeri 6:18...pečiva a vykoná jeho moučnou oběť a jeho úlitbuNazír si pak u vchodu do Stanu setkávání oholí vlasy,...
Numeri 6:19...bochánek a jednu nekvašenou placku a poté, co si nazír oholí znamení svého zasvěcení, vloží to vše do jeho...
Numeri 6:20...věci svatým darem pro kněze. Teprve poté smí nazír znovu pít víno. Toto je zákon o nazírovi skládajícím...
Soudců 13:5...bude od matčina lůna zasvěcen Bohu jako nazír. On začne zachraňovat Izrael z rukou Filištínů." Žena...
Soudců 13:7...matčina lůna do své smrti zasvěcen Bohu jako nazír.'" Manoach se tedy modlil k Hospodinu: "Odpusť, Pane...
Soudců 16:17...jsem od matčina lůna zasvěcen Bohu jako nazír. Kdyby oholili, síla by opustila a byl bych...

Slova obsahující nazír: nazír (6) nazíra (1) nazírovi (1) nazírovu (1) nazírského (2) nazírský (1) nazírství (2) nazíry (2)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |