Navrhli

Hledám varianty 'navrhli' [ navrhnu (1) navrhli (3) navrhl (8) ]. Nalezeno 12 veršù.
Genesis 25:31...(A proto se mu říká Edom, Červený.) Jákob navrhl: "Prodej mi teď hned své prvorozenství." "Vidíš, že...
Genesis 37:26... aby to dopravili do Egypta. Juda svým bratrům navrhl: "Co z toho budeme mít, když svého bratra zabijeme?...
Genesis 43:8...bratra sem'?" Juda tehdy svému otci Izraelovi navrhl: "Pošli toho chlapce se mnou. Nech nás vstát a jít,...
Soudců 15:2... tak jsem ji dal tvému družbovi." Potom mu navrhl: "A co její mladší sestra, ta je přece hezčí. Vezmi...
Růt 4:4...Elimelechovi. Řekl jsem si, že ti to dám vědětnavrhnu ti: Pořiď si ho před těmito přísedícími, před...
1. Královská 1:2... ani když ho přikrývali plášti. Jeho dvořané mu navrhli: "Když dovolíš, necháme pro pana krále vyhledat...
1. Královská 18:26... ale oheň nezapalujte." Vzali tedy býka, jak jim navrhl, připravili ho a vzývali jméno Baalovo od rána do...
2. Letopisů 32:3... svolal poradu svých hodnostářů a velitelůNavrhl, se zasypou vodní prameny mimo město, a oni ho...
Jeremiáš 40:15... syn Kareachův, Gedaliášovi v Micpě tajně navrhl: "Když dovolíš, půjdu Išmaela, syna Netaniášova,...
Lukáš 9:54...Jeruzaléma. Když to viděli učedníci Jakub a Jannavrhli: "Pane, máme přivolat oheň z nebe, aby je pohltil?"...
Skutky 1:23...musí stát spolu s námi svědkem jeho vzkříšení." Navrhli dva - Josefa Barnabáše, zvaného také Justus, a...
Skutky 25:20... že žije. Protože se v těch věcech nevyznámnavrhl jsem mu, zda by chtěl jít do Jeruzaléma, kde by to...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |