Navrací

Hledám varianty 'navrací' [ navrací (2) navracet (1) navracel (3) navracejí (1) ]. Nalezeno 7 veršù.
2. Letopisů 19:4...mezi lid od Beer-šeby po Efraimské horynavracel je k Hospodinu, Bohu jejich otců. Po celé zemi...
Žalmy 19:8... Hospodinův Zákon je dokonalý, život do duše navrací. Hospodinova svědectví jsou věrná, i prosté činí...
Žalmy 69:5... falešně - to, co jsem neukradl, musím navracet! Ty, Bože, znáš moje bláznovství, viny před...
Žalmy 104:29...tvář ukrýváš, hynou, když dech jim odjímášnavracejí se znovu v prach. Svého Ducha když pošleš, bývají...
Žalmy 126:1...Pokoj Izraeli! Poutní píseň. Když Hospodin navracel sionské zajatce, zdálo se nám to jako sen. Naše...
Ezechiel 35:7...a zahubím každého, kdo by tudy šel nebo se tudy navracel. Naplním tvé hory mrtvolami. Na tvých stráních, v...
Nahum 2:3...svou sílu posbírej! Hospodin Jákobovi hrdost navrací, hrdost, jež Izraeli náleží, ačkoli jej plenitelé...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |