Navenek

Hledám varianty 'navenek' [ navenek ]. Nalezeno 5 veršù.
Matouš 23:26...vyčisti kalich zevnitř, pak bude čistýnavenek! Běda vám, znalci Písma a farizeové! Pokrytci,...
Matouš 23:27...Pokrytci, podobáte se nabíleným hrobůmNavenek sice vypadají krásně, ale uvnitř jsou plné mrtvých...
Matouš 23:28...plné mrtvých kostí a všemožné špíny. Tak se i vy navenek zdáte lidem spravedliví, ale uvnitř jste plní...
2. Korintským 4:16...i vděčnost. Proto se nevzdáváme. Ačkoli totiž navenek podléháme zkáze, uvnitř se obnovujeme den co den....
2. Timoteus 3:5... milovníci rozkoše spíše než milovníci BohaNavenek sice budou ztělesněná zbožnost, ale její moc budou...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |