Navečer

Hledám varianty 'navečer' [ navečer (3) ]. Nalezeny 3 verše.
Genesis 24:11...zastavil velbloudy u studny s vodou (bylo to navečer, v době, kdy ženy chodívají pro vodu) a řekl:...
Jozue 5:10... Synové Izraele tedy tábořili v Gilgalunavečer čtrnáctého dne onoho měsíce slavili na jerišských...
Žalmy 109:23... to jsem , srdce bolí v útrobách. Jako stín navečer ztrácím se, jako kobylka jsem větrem unášen. Od...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |