Nauky

Hledám varianty 'nauky' [ nauky (5) ]. Nalezeno 5 veršù.
Jeremiáš 10:8...ty. Do jednoho jsou to nechápaví tupci a jejich nauky jsou pouhé nesmysly: dřevo, tepané stříbro ze zámoří...
Matouš 15:9... Nadarmo ale uctívají, když učí lidské nauky a příkazy.'" Pak svolal zástup a řekl jim: "Slyšte a...
Marek 7:7... Nadarmo ale uctívají, když učí lidské nauky a příkazy.' Opustili jste Boží přikázání, ale lidské...
Koloským 2:22...nesahej!"? Všechno to jsou jen lidské příkazynauky, jejichž zneužívání je škodlivé. Pro svou okázalou...
1. Timoteus 4:1...víru, aby následovali bludné duchy a démonické nauky. Prolhaní pokrytci s cejchovaným...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |