Naučené

Hledám varianty 'naučené' [ naučení (1) naučené (2) ]. Nalezeny 3 verše.
Deuteronomium 32:2... poslechni, země, výroky úst mých. Kéž se  naučení lije jako déšť, kéž se jak rosa snáší moje řeč, kéž...
Izaiáš 29:13...vzdálení. Když uctívají, není to nic víc než naučené lidské příkazy. Proto tento lid znovu udivím,...
Galatským 1:12...kázal, není z člověka. Nemám je převzaté ani naučené od člověka, ale skrze zjevení Ježíše Krista. Jistě...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |