Natrvalo

Hledám varianty 'natrvalo' [ natrvalo ]. Nalezeno 6 veršù.
Leviticus 25:23...moci jíst tu starou. Země se nesmí prodávat natrvalo. Země totiž patří mně a vy jste u hosté a...
Leviticus 25:30...městě tomu, kdo jej koupil, i jeho potomkům natrvalo. Nebude vydán ani v létě milosti. Domy v osadách,...
Jozue 8:28...Hospodin určil Jozuovi. Tak Jozue vypálil Ajnatrvalo jej obrátil v pustou hromadu sutin dodnes....
1. Samuel 28:2..." Achiš na to Davidovi řekl: "Tak to jmenuji natrvalo svým osobním strážcem." Samuel byl mrtev. Všichni...
2. Samuel 19:14...potrestá a ještě mi přidá, jestli se nestaneš natrvalo mým vojevůdcem namísto Joába." Tím si naklonil...
1. Královská 11:39...dám tobě. Tak pokořím Davidovo símě, ale ne natrvalo.'" Šalomoun se pak snažil Jeroboáma zabít. Ten ale...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |