Nastražil

Hledám varianty 'nastražil' [ nastražit (1) nastražím (2) nastražili (11) nastražil (2) nastraží (1) ]. Nalezeno 17 veršù.
Soudců 9:25...zabil své bratry. Šechemští mu na vrcholcích hor nastražili zálohy a ty přepadaly každého, kdo kolem nich...
Soudců 20:36...proto, že počítali se zálohou, kterou u Gibeje nastražili. Muži ze zálohy rychle vpadli do Gibeje,...
Žalmy 7:16...kopal, ji vyhloubil, spadl do pasti, kterou nastražil. Jeho proradnost se k němu navrátí, na hlavu...
Žalmy 9:16...jámy, kterou vykopali, pohané padli, v síti, již nastražili, nohama uvízli. Hospodin zjevil se! Zjednal...
Žalmy 31:5... veď a provázej. Vyveď z pasti, kterou mi nastražili, vždyť jsi mou posilou! Do tvých rukou svěřuji...
Žalmy 35:7...anděl stíhá je. Bez důvodu na svoji síť nastražili, bez důvodu pro jámu kopali. Neštěstí na...
Žalmy 64:6...plánech se utvrzují, jednají o tom, jak pasti nastražit. "Kdo by to viděl?" říkají si, "Kdo by vypátral...
Žalmy 119:110... nezapomínám na Zákon tvůj. I když mi ničemové nastražili past, neopustil jsem tvá pravidla. Tvá...
Žalmy 140:6...těmi, kdo chtějí mi nohy podrazit! Nadutci na  nastražili léčku, upletli na síť z provazů, u cesty...
Žalmy 141:9... zahynout! Chraň před pastí, kterou mi nastražili, před léčkami těch zločinců! Ničemové padnou...
Žalmy 142:4... stezce víš! Na cestě, kterou se ubírám, na  nastražili past. Pohleď k pravici, všimni si: nezná se...
Jeremiáš 5:26...najdou zločinci, číhají schovaní jako ptáčnícinastražili past, aby lidi lovili. Jako je plno ptáků v...
Pláč 1:13...oheň z výšiny do mých kostí, které zachvátil. On nastražil mým nohám síť, obrátil zpátky. On způsobil ...
Ezechiel 12:13...mít zahalenou tvář, takže neuvidí svou zemNastražím na něj svoji past a uvázne v síti. Odvedu ho...
Ezechiel 17:20... že pohrdl mou přísahou a porušil mou smlouvuNastražím na něj svoji past a uvázne v síti. Odvedu ho...
Ozeáš 9:8...společně s Bohem svým, na všech cestách mu ale nastražili pasti, v domě jeho Boha je nenávist. Hluboko...
Abdiáš 1:7...ti, kteří tvůj chléb jídali, na tebe léčku nastraží - nebudeš mít ani ponětí! Toho dne, praví Hospodin...

Slova obsahující nastražil: nastražil (2) nastražili (11)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |