Nastolit

Hledám varianty 'nastolit' [ nastolit (1) nastolil (1) nastolí (4) nastolen (2) nastol (1) ]. Nalezeno 9 veršù.
2. Samuel 3:10...bude odňato domu Saulovu a Davidův trůn bude nastolen nad Izraelem i Judou od Danu po Beer-šebu!"...
Žalmy 7:7...se zuřivosti mých nepřátel, probuď se, Boženastol pořádek! Shromáždění národů obklopí, znovu...
Žalmy 9:8...není památky! Hospodin bude vládnout navěky, aby nastolil právo, svůj trůn ustavil. Sám bude spravedlivě...
Jeremiáš 23:5...Výhonek. Ten bude vládnout jako moudrý králnastolí v zemi právo a spravedlnost. Za jeho dnů bude Juda...
Jeremiáš 33:15...semene vyrašit spravedlivý Výhonek, jenž v zemi nastolí právo a spravedlnost. V těch dnech bude Juda...
Daniel 2:21...On mění časy a období, sesazuje krále a jiné nastolí. Mudrce obdařuje moudrostí, rozumným dává poznání....
Daniel 2:44...s hlínou. Za dnů těch králů však Bůh nebes nastolí království, které se nikdy nezhroutí, království,...
Daniel 4:33... našli moji rádcové a velmoži, byl jsem znovu nastolen na královský trůn a dostalo se mi ještě...
2. Timoteus 4:1... který bude soudit živé i mrtvé, přijde nastolit své království: Hlásej Slovo, buď připraven vhod i...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |