Nastokrát

Hledám varianty 'nastokrát' [ nastokrát ]. Nalezeny 3 verše.
2. Samuel 24:3... kéž rozmnoží lid před zraky mého pána a krále nastokrát! Proč bys ale dělal něco takového?" Proti...
1. Letopisů 21:3...Joáb ale namítl: "Hospodin kéž rozmnoží svůj lid nastokrát! Můj pane a králi, nejsou to snad všechno tvoji...
Kazatel 8:12...srdce chuť páchat zlo. Hříšník páchá zlo třeba nastokrát, žije však stále dál a dál. Ano, vím: Dobře se...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |