Nashromáždil

Hledám varianty 'nashromáždil' [ nashromáždili (2) nashromáždil (5) nashromáždí (1) ]. Nalezeno 8 veršù.
Genesis 41:49...ukládal potraviny z okolních polí. Tak Josef nashromáždil nesmírné množství obilí, jako je mořského...
1. Královská 10:26...i mezky - a tak tomu bylo rok co rok. Šalomoun nashromáždil vozy i koně, takže měl 1 400 vozů a 12 000...
2. Královská 20:17...všechno, co máš v paláci, všechno, co dodnes nashromáždili tví předkové, bude odneseno do Babylonu....
2. Letopisů 1:14...do Jeruzaléma a kraloval nad Izraelem. Šalomoun nashromáždil vozy i koně, takže měl 1 400 vozů a 12 000...
2. Letopisů 32:27...nestihl. Ezechiáš měl ohromné bohatství a slávuNashromáždil poklady stříbra, zlata, drahokamů, balzámů,...
Žalmy 17:14...na světě. se jim naplní břicha tím, cos jim nashromáždil, jejich děti mají víc, než sní, na jejich...
Izaiáš 39:6... kdy vše, co máš v paláci, všechno, co dodnes nashromáždili tví předkové, bude odneseno do Babylonu....
Zachariáš 14:14...navzájem. (Také Juda bude bojovat v JeruzaléměNashromáždí se bohatství všech národů v okolí, zlato,...

Slova obsahující nashromáždil: nashromáždil (5) nashromáždili (2)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |