Nasbírají

Hledám varianty 'nasbírají' [ nasbírejte (2) nasbírám (1) nasbírali (7) nasbírala (2) nasbíral (6) nasbírají (1) ]. Nalezeno 18 veršù.
Genesis 31:46...jej jako památník. Potom řekl svým druhům: "Nasbírejte kamení!" A tak nanosili kamení, vytvořili mohylu...
Exodus 16:5... ukáže se, že je toho dvakrát více, než kolik nasbírají každý den." Mojžíš a Áron tedy mluvili ke všem...
Exodus 16:16...Hospodin dal za pokrm. Hospodin přikázal toto: ‚Nasbírejte si, kolik kdo potřebuje k jídlu, omer na osobu....
Exodus 16:17...ve stanu.'" Synové Izraele tak tedy učinilinasbírali někdo více, někdo méně. Potom to měřili po omeru....
Exodus 16:18...více, někdo méně. Potom to měřili po omeru. Kdo nasbíral hodně, tomu nepřebylo, a kdo málo, neměl...
Exodus 16:22... Šestého dne se pak stalo, že toho pokrmu nasbírali dvakrát více - dva omery na osobu. Všichni...
Numeri 11:32...následující den na nohou a sbíral křepelky. Kdo nasbíral nejméně, měl jich deset chomerů, takže si je...
Růt 2:17...A tak na tom poli paběrkovala do večera. Co nasbírala, potom vymlátila a byla toho celá efa ječmene....
Růt 2:18...do města a ukázala své tchyni, kolik toho nasbírala. Vzala také, co zbylo po jídle, a nabídla ....
1. Královská 17:12...jen tak na dlaň a v láhvi jen troška olejeNasbírám teď trochu dříví a půjdu to připravit sobě a...
2. Královská 4:39...pro nějakou zeleninu. Našel ale divoké tykvenasbíral si jich plnou zástěru. Vrátil se, a aniž si toho...
Matouš 16:9...na těch pět chlebů pro pět tisíc, a kolik jste nasbírali košů? Ani na těch sedm chlebů pro ty čtyři tisíce...
Matouš 16:10...sedm chlebů pro ty čtyři tisíce, a kolik jste nasbírali košů? Jak to, že nechápete, že jsem nemluvil o...
Marek 8:8...i je. A tak se najedli do sytosti a ještě nasbírali sedm košů nalámaných kousků, které zbyly. Bylo...
Marek 8:19... kolik plných košů nalámaných kousků jste nasbírali?" "Dvanáct," odpověděli. "A co těch sedm chlebů...
Marek 8:20...tisíce? Kolik plných košů nalámaných kousků jste nasbírali?" "Sedm," odpověděli. Na to jim řekl: "Ještě...
Skutky 28:3...pozvali, protože pršelo a bylo chladno. Pavel nasbíral hromadu roští. Když přikládal na oheň, zakousla se...
2. Korintským 8:15... Tak nastane rovnost, jak je psáno: "Kdo nasbíral hodně, tomu nepřebylo, a kdo málo, neměl...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |