Nasadili

Hledám varianty 'nasadili' [ nasadit (1) nasadíš (1) nasadili (6) nasadila (2) nasadil (6) nasadí (1) ]. Nalezeno 17 veršù.
Exodus 25:37... Zhotovíš k němu také sedm kahanů. Kahany se nasadí tak, aby vrhaly světlo dopředu. Ke svícnu zhotovíš z...
Exodus 29:6...a opášeš ho tkaným pásem efodu. Na hlavu mu nasadíš turban a na turban připevníš korunu svatosti....
Leviticus 8:9...a do náprsníku vložil urim a tumim. Na hlavu mu nasadil turban a na turban zepředu připevnil zlatý štítek,...
Numeri 17:23...Árona z rodu Leviho vypučela: vyrašila v pupenynasadila květy a vydala zralé mandle! Mojžíš pak všechny...
Soudců 9:17...němu, jak si zasloužil? Můj otec za vás bojovalnasadil vlastní život, aby vás vysvobodil z rukou Midiánců....
Soudců 12:3...nim na pomoc. Když jsem viděl, že mi nepomůžetenasadil jsem vlastní život, vytáhl jsem proti Amoncům a...
1. Samuel 17:38...Davida nechal obléci do svých šatů, na hlavu mu nasadil bronzovou přilbu a oblékl mu pancíř. David si na ty...
1. Samuel 19:5... Naopak, velmi ti svou službou prospělNasadil vlastní život, aby zabil toho Filištína, a tak...
1. Samuel 28:21... řekla mu: "Pohleď, tvá služebnice poslechlaNasadila jsem vlastní život, když jsem udělala, o cos ...
1. Letopisů 11:19..." zvolal. "To mám pít krev těchto mužů, kteří nasadili život? Vždyť tu vodu přinesli s nasazením života!"...
Ester 2:17...panen získala jeho přízeň a lásku právě onaNasadil královskou korunu a učinil ji královnou namísto...
Job 13:14... Proč kůži na trh nosit chci a vlastní život nasadit? I kdyby zabil, i kdybych neměl naději, své...
Matouš 27:29...přehodili mu rudý plášť. Upletli trnovou korununasadili mu ji na hlavu a do pravé ruky mu dali hůl. Pak...
Marek 15:17...celou posádku. Oblékli mu purpurový plášťnasadili mu korunu upletenou z trní. Pak ho začali zdravit:...
Jan 19:29...tam nádoba plná octa. Naplnili tedy houbu octemnasadili na yzop a podali mu ji k ústům. Když Ježíš okusil...
Skutky 15:26... kteří pro jméno našeho Pána Ježíše Krista nasadili své životy. Posíláme k vám Judu a Silase, kteří...
Římanům 16:4... spolupracovníky v Kristu Ježíši, kteří pro  nasadili vlastní krk, takže jsem jim zavázán nejen , ale...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |