Narovnat

Hledám varianty 'narovnat' [ narovnej (1) narovnat (4) narovnány (1) narovnána (1) narovnala (1) narovnal (3) narovnají (1) narovná (2) ]. Nalezeno 14 veršù.
Genesis 22:9... jež mu Bůh určil, Abraham tam postavil oltářnarovnal dřevo. Pak svázal svého syna Izáka a položil ho na...
Leviticus 1:7... Kněží, synové Áronovi, zapálí na oltáři oheňnarovnají na něj dříví. Na pak rozloží ty díly i s...
Leviticus 1:12...rozseká oběť na díly i s hlavou a tukem. Kněz je narovná na dříví, které je na ohni na oltáři. Vnitřnosti a...
Leviticus 6:5...Na něm kněz každé ráno zapálí dříví, na něm narovná zápalnou oběť a na něm nechá dýmat tuk pokojných...
Leviticus 24:6...desetin efy. Potom je na stole z čistého zlata narovnej před Hospodinem do dvou sloupců, po šesti v každém...
Leviticus 24:8...oběť Hospodinu. Vždy v sobotní den jsou narovnány před Hospodinem; věčnou smlouvou mu náleží od...
1. Královská 18:33...strouhu, do níž by se vešly dvě míry zrníNarovnal dřevo, rozporcoval býka, položil na dřevo a řekl:...
Job 10:16...přesycen jsem hanbou, zpitý trápením. Kdybych se narovnal, budeš honit jako lev, svou úžasnou sílu na ...
Kazatel 1:15...je marnost a honba za větrem. Co je křivé, se narovnat nedá, co chybí, se nedá nahradit. Pomyslel jsem...
Kazatel 7:13... drží naživu. Pohleď na Boží dílo - kdo může narovnat, co on pokřivil? V dobrý den užívej štěstí a ve...
Izaiáš 28:20...toto poselství. Postel bude krátká, nepůjde se narovnat, přikrývka bude úzká, nepůjde se zachumlat....
Izaiáš 30:33... dost hluboké a široké i pro krále! Hranice narovnána, ohně i dříví dostatek. Jako proud síry zapálí ji...
Lukáš 13:11...nemoci; byla sehnutá tak, že se vůbec nemohla narovnat. Když ji Ježíš uviděl, zavolal ji k sobě. "Ženo,...
Lukáš 13:13...pryč," řekl . Vložil na ni ruce, a ona se hned narovnala a oslavovala Boha. Představeného synagogy však...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |