Napsaná

Hledám varianty 'napsaná' [ napsaný (2) napsané (6) napsaná (2) ]. Nalezeno 10 veršù.
Ester 8:10...z říšského hřebčince rozeslal Mordechaj listy napsané jménem krále Xerxe a zapečetěné královským...
Jeremiáš 51:60...Babylon, do jediné knihy - všechna tato slova napsaná proti Babylonu. " přijdeš do Babylonu," řekl...
2. Korintským 3:2...nebo od vás tak jako někteří? Vy jste náš list napsaný v našich srdcích, list, který všichni mohou znát a...
2. Korintským 3:3... že jste Kristův list vzniklý naší službounapsaný ne inkoustem, ale Duchem živého Boha, ne na...
Zjevení 2:17...manu a dám mu bílý kamének a na tom kaménku napsané nové jméno, jež nezná nikdo než ten, kdo je přijímá...
Zjevení 14:1...čtyřiačtyřicet tisíc těch, kteří měli na čelech napsané jeho jméno a jméno jeho Otce. Uslyšel jsem také...
Zjevení 17:5...a nečistoty svého smilstva a na čele měla napsané tajemné jméno: VELIKÝ BABYLON, MATKA NEVĚSTEK A...
Zjevení 19:12...plamen ohně, na hlavě měl množství korun a měl napsané jméno, které nezná nikdo kromě něj. Byl oblečen...
Zjevení 19:16...Všemohoucího Boha. Na svém rouchu a na boku  napsané jméno: KRÁL KRÁLŮ A PÁN PÁNŮ. Potom jsem uviděl...
Zjevení 21:12...branami, na těch branách dvanáct andělůnapsaná jména dvanácti pokolení synů Izraele. Tři brány...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |