Naprostém

Hledám varianty 'naprostém' [ naprostý (2) naprostou (3) naprostému (1) naprostém (6) naprosté (1) ]. Nalezeno 13 veršù.
Deuteronomium 7:23... Hospodin, tvůj Bůh, ti je vydá, a budou žítnaprosté hrůze, dokud nebudou vyhlazeni. Vydá do tvých...
Deuteronomium 28:47...semeni znamením a divem navěky. Když jsi měl naprostou hojnost, nesloužil jsi s radostným a vděčným...
Deuteronomium 28:48...Hospodin pošle, a to v hladu a žízni, v nahotěnaprostém nedostatku. Vloží na tvou šíji železné jho, dokud...
Deuteronomium 28:57...mezi nohama, i po děťátkách, která porodí. V tom naprostém nedostatku a v zoufalém sevření, tví...
Ezdráš 9:3...své roucho i plášť a rval si vlasy i vousy. V naprostém zděšení jsem usedl a zůstal zděšen sedět do...
Žalmy 139:22...nenávist? Nehnusím si ty, kdo na tebe útočíNaprostou nenávistí nenávidím je, mými nepřáteli stali se!...
Izaiáš 34:5...Edom náhle udeří - na lid, který jsem odsoudilnaprostému zničení. Hospodinův meč se koupe v krvi, od tuku...
Matouš 8:26...Ježíš. Potom vstal, okřikl vítr i vlny, a nastal naprostý klid. Učedníci byli ohromeni. "Kdo to vůbec je?"...
Marek 4:39...vlnám: "Tiše, klid!" Vítr se utišil a nastal naprostý klid. "Proč se tak bojíte?" řekl jim pak. "Ještě...
Marek 10:26...uchem jehly než boháč do Božího království." V naprostém ohromení se jeden druhého ptali: "Kdo tedy může...
Lukáš 5:26...domů a cestou chválil Boha. Všichni začalinaprostém ohromení oslavovat Boha. Naplněni bázní říkali:...
Římanům 14:14...neurazit a nepohoršit. Vím a v Pánu Ježíši mám naprostou jistotu, že nic není nečisté samo o sobě; pokud...
Zjevení 17:6...mučedníků. Když jsem ji spatřil, strnul jsemnaprostém úžasu. "Proč se tak divíš?" řekl mi anděl. " ti...

Slova obsahující naprostém: naprostém (6) naprostému (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |