Napravo

Hledám varianty 'napravo' [ napravo ]. Nalezeny 23 verše.
Numeri 20:17...studní. Půjdeme Královskou cestou a neodbočíme napravo ani nalevo, dokud nepřejdeme tvé území." Edom však...
Deuteronomium 2:27... Půjdu jen a jen po cestě, neuchýlím se od  napravo ani nalevo. Potravu k jídlu i vodu k pití od tebe...
Deuteronomium 5:32...vám Hospodin, váš Bůh, přikázal. Neuchylujte se napravo ani nalevo. Vždy jděte po cestě, kterou vám určil...
Deuteronomium 17:11...řeknou. Od výroku, který ti oznámí, se neuchyluj napravo ani nalevo. Kdyby se někdo odvážil neuposlechnout...
Deuteronomium 17:20...bratry a aby se neuchýlil od tohoto přikázání napravo ani nalevo. Pak bude moci dlouho kralovat on i jeho...
Deuteronomium 28:14...slov, která vám dnes vydávám, se neuchyluj napravo ani nalevo - nechoď za cizími bohy a nesluž jim!...
Jozue 1:7...můj služebník Mojžíš. Neuchyluj se od něj napravo ani nalevo, a bude se ti dařit, kamkoli půjdeš....
Jozue 23:6...v knize Mojžíšova zákona. Neuchylujte se od něj napravo ani nalevo. Rozhodně se nesměšujte s národy, které...
1. Samuel 6:12...směrem po téže silnici. Bučely, ale neuhnuly napravo ani nalevo. Filištínští vládci kráčeli za nimi k...
2. Samuel 2:19...divoká gazela. Pustil se za Abnerem, neuhnul napravo ani nalevo, jen za ním. Abner se obrátil: "To jsi...
2. Samuel 2:21...zavolal. "To jsem," odpověděl Asael. "Uhni napravo nebo nalevo," přemlouval ho Abner, "chop se jednoho...
2. Samuel 14:19...zvolala. "Před slovy pana krále člověk neunikne napravo ani nalevo. Ano, tvůj služebník Joáb mi to...
1. Královská 7:49...pro chleby předložení, pět svícnů z ryzího zlata napravo a pět nalevo před svatostánek, k nim květy, kahany...
2. Královská 22:2...se držel cest svého otce Davida a neuchýlil se napravo ani nalevo. V osmnáctém roce své vlády poslal...
2. Letopisů 3:17...jablek. Potom sloupy vztyčil před chrámem, jeden napravo, druhý nalevo. Ten pravý nazval Jachin, Opora, a...
2. Letopisů 4:6...batů. Dále vyrobil deset umyvadel; pět umístil napravo, pět nalevo. V nich omývali, co se připravovalo k...
2. Letopisů 4:7...deset zlatých svícnů a umístil je do chrámu, pět napravo a pět nalevo. Vyrobil rovněž deset stolů a postavil...
2. Letopisů 4:8...rovněž deset stolů a postavil je do chrámu, pět napravo a pět nalevo. Zlatých mis vyrobil sto. Potom...
2. Letopisů 4:10...vrata a ta okoval bronzem. Moře postavil napravo v jihovýchodním rohu. Nakonec Churam vyrobil...
2. Letopisů 34:2...po cestách svého otce Davida a neuchýlil se napravo ani nalevo. V osmém roce své vlády, ještě jako...
Izaiáš 9:19... každý hltá maso vlastních příbuzných. Krájel napravo, zůstal hladový, hltal nalevo, a chce víc. Manases...
Jan 21:6...zavolal na . "Nemáme," odpověděli. "Hoďte síť napravo od lodi a něco najdete," řekl jim. Hodili tedy síť...
2. Korintským 6:7...pravdy a v Boží moci, s výzbrojí spravedlnosti napravo i nalevo, se slávou i pohanou, se špatnou i dobrou...

Slova obsahující napravo: napravo (23) napravovat (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |