Napravím

Hledám varianty 'napravím' [ napravte (4) napravíte (1) napravit (2) napravíš (1) napravím (1) napraví (7) naprav (1) ]. Nalezeno 17 veršù.
Leviticus 26:23... Jestliže se ani tehdy nenecháte ode mne napravit a budete se nadále stavět proti mně, postavím se i...
Job 11:13... divoká oslice zplodí člověka!' Když ale napravíš své srdce a k Bohu vzepneš dlaně, zlo ze svých...
Job 40:2...Hospodin promluvil k Jobovi: "Napraví Všemohoucího, kdo se s ním chce přít? Kdo obviňuje...
Žalmy 50:21... Proto nyní obviním, před tvýma očima  napravím! Kdo Boha pomíjíte, toto pochopte: Když vás...
Žalmy 50:23...oběť vděčnosti, ten ctí; kdo svoje cesty napraví, tomu ukážu Boží spasení!" Pro předního zpěváka....
Kazatel 10:4...vladaře se z místa nehýbej, vždyť krotkost napraví i chyby veliké. Je hrozná věc, kterou jsem viděl...
Izaiáš 2:4... On bude soudit mezi národy, zástupy lidí napraví. Tehdy ze svých mečů ukují pluhy a ze svých kopí...
Jeremiáš 6:8...a rány mám stále před očima. Jeruzaléme, nech se napravit, jinak se od tebe odvrátím; jinak obrátím v...
Jeremiáš 7:3...Tak praví Hospodin zástupů, Bůh IzraeleNapravte své cesty a své jednání, a vás tu nechám žít....
Jeremiáš 7:5...chrám, Hospodinův chrám!' Jedině pokud napravíte své cesty a své jednání - pokud se mezi sebou...
Jeremiáš 18:11...plán! Odvraťte se proto každý od své zlé cestynapravte své cesty a své jednání.' Oni však na to řekli:...
Jeremiáš 26:13...a městě všechno to, co jste slyšeli. Proto teď napravte své cesty a své jednání, poslechněte Hospodina,...
Jeremiáš 35:15...se slovy: ‚Odvraťte se každý od své zlé cestynapravte své jednání. Nenásledujte cizí bohy a neslužte jim...
Daniel 4:24...proto královská Výsost ráčí přijmout moji raduNaprav své hříchy spravedlností a svou vinu laskavostí k...
Micheáš 4:3...slovo rozšíří. On bude soudit lidské zástupynapraví i daleké mocné národy. Tehdy ze svých mečů ukují...
Matouš 17:11...přijít Eliáš?" "Jistě, ‚přijde Eliáš a všechno napraví.'" odpověděl Ježíš. " vám však říkám, že Eliáš ...
Marek 9:12..."Jistě, ‚nejdříve přijde Eliáš a všechno napraví'. Co je ale psáno o Synu člověka? Že musí mnoho...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |