Napomeň

Hledám varianty 'napomeň' [ napomenut (1) napomenul (5) napomenout (1) napomeň (3) ]. Nalezeno 10 veršù.
Leviticus 19:17...ke svému bratru. Svého bližního otevřeně napomeň - jinak jsi jeho spoluviníkem! Nemsti se ani...
Matouš 9:30...víry!" Vtom se jim otevřely oči. Ježíš je přísně napomenul: "Dejte pozor, se to nikdo nedozví." Ale oni...
Matouš 16:20... bude rozvázáno v nebi." Tehdy učedníky přísně napomenul, aby nikomu neříkali, že on je Mesiáš. Od doby...
Matouš 18:15..." "Kdyby tvůj bratr proti tobě zhřešil, jdinapomeň ho mezi čtyřma očima. Jestliže poslechne, získal...
Marek 8:30...jsi Mesiáš!" odpověděl mu Petr. On je ale přísně napomenul, aby to o něm nikomu neříkali. Tehdy je začal...
Lukáš 9:21...Mesiáše!" odpověděl mu Petr. Tehdy je přísně napomenul, aby to nikomu neříkali. Pověděl jim: "Syn...
Lukáš 19:39...byli i někteří farizeové. Řekli mu: "Mistřenapomeň své učedníky!" Odpověděl jim: "Říkám vám, že kdyby...
1. Korintským 4:14...to proto, abych vás zahanbil, ale abych vás napomenul jako své milované děti. I kdybyste v Kristu měli...
2. Petr 2:16...odměna za špatnost. Za své provinění byl ovšem napomenut: němá oslice promluvila lidským hlasem a proroka...
Juda 1:3...o našem společném spasení, považuji teď za nutné napomenout vás, abyste ze všech sil bojovali o víru, která...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |