Napojily

Hledám varianty 'napojily' [ napojte (1) napojit (1) napojíš (1) napojím (3) napojily (1) napojil (4) ]. Nalezeno 11 veršù.
Genesis 24:14...se napil,' a ona odpoví: ‚Jen se napij; zatím napojím tvé velbloudy,' pak je to ta, kterou jsi určil...
Genesis 24:46...džbán z ramene a řekla: ‚Jen se napij; zatím napojím tvé velbloudy.' A tak jsem pil a ona napájela...
Genesis 29:7...ještě daleko; teď přece není čas shánět dobytekNapojte ovce a jděte ještě pást." "To nejde," odpověděli....
Genesis 29:8...pást." "To nejde," odpověděli. "Budeme moci napojit ovce, teprve se shromáždí všechna stáda a odvalí...
Exodus 2:16...čerpat vodu. Když ale naplnily žlaby vodou, aby napojily stádo svého otce, přicházeli pastýři a odháněli je...
Exodus 2:17...se však za postavil Mojžíš. Pomohl jimnapojil jejich ovce. "Co že jste dnes přišly tak brzy?"...
Exodus 2:19..." odpověděly. "Také nám ochotně načerpal vodunapojil ovce!" "A kde je?" ptal se Reuel svých dcer. "Proč...
Izaiáš 43:20...vody na poušti a na pustinách potoky, abych napojil svůj vyvolený lid, lid, který jsem si vytvořil, aby...
Jeremiáš 25:17..." Vzal jsem tedy kalich z Hospodinovy rukynapojil jím všechny národy, k nimž Hospodin poslal:...
Ezechiel 32:6...maso po kopcích a tvou zdechlinou zaplním údolíNapojím zemi tvojí kaluží, tvá krev dosáhne k pohořím,...
Daniel 4:22... Budeš jíst trávu jako býk a nebeskou rosou se napojíš. Tak strávíš sedm období, než poznáš, že nad...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |