Napohled

Hledám varianty 'napohled' [ napohled ]. Nalezeno 16 veršù.
Leviticus 13:3...Pokud ochlupení na ráně zbělelo a rána je napohled hlubší než okolní kůže, je to rána malomocenství....
Leviticus 13:4...za nečistého. Je-li to však jen bílá skvrna, jež napohled není hlubší než okolní kůže a jejíž ochlupení...
Leviticus 13:20...být ukázán knězi. Kněz místo prohlédne: Je-li napohled hlubší než okolní kůže a ochlupení na něm zbělelo,...
Leviticus 13:25...Pokud ochlupení na skvrně zbělelo a je napohled hlubší než okolní kůže, je to malomocenství,...
Leviticus 13:30...nebo na bradě, kněz ránu prohlédne: Bude-li napohled hlubší než okolní kůže a bude-li její ochlupení...
Leviticus 13:31...ale kněz ránu prašiviny prohlédne a ta nebude napohled hlubší než okolní kůže a nebude na žádné černé...
Leviticus 13:32...nešíří, její ochlupení není zažloutlé a není napohled hlubší než okolní kůže, pak se postižený oholí;...
Leviticus 13:34...znovu: Pokud se prašivina po kůži nešíří a není napohled hlubší než okolní kůže, prohlásí jej kněz za...
Leviticus 14:37...domu rána, totiž nazelenalé nebo narudlé důlky napohled hlubší než okolní stěna, vyjde kněz před vchod...
Izaiáš 52:14...Jako se nad ním mnozí zděsili, (že nelidsky byl napohled zohaven - ani člověku nebyl podoben), tak mnohé...
Ezechiel 1:5... Zprostřed vystupovaly jakoby čtyři bytostiNapohled se podobaly člověku, ale každá z nich měla čtyři...
Ezechiel 1:13...zamířil Duch, tam šly, cestou se neotáčelyNapohled se ty bytosti podobaly žhavému uhlí nebo pochodním...
Ezechiel 1:16...čtyři vypadala stejně. Složení měla takové, že napohled bylo jakoby kolo uprostřed kola. Když se...
Ezechiel 10:9...čtyři kola, u každého cheruba po jednom koleNapohled se ta kola třpytila jako kámen chrysolit. Všechna...
Ezechiel 40:3...město. Přivedl tam a hle - v bráně stál kdosi napohled jako z bronzu, v ruce lněnou šňůru a měřicí tyč....
Joel 2:4... za nimi zpustošená pustina - uniknout není kamNapohled se podobají koním, řítí se vpřed jak oři váleční....
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |