Napořád

Hledám varianty 'napořád' [ napořád ]. Nalezeno 8 veršù.
1. Samuel 27:12...nadobro zprotivil. Zůstane mým služebníkem  napořád." V době Filištíni shromáždili svá vojska do...
Job 20:7...oblaků se dotýkal, jak vlastní lejno zmizí napořád - ‚Kam se poděl?' se jeho známí budou ptát. Jako...
Žalmy 16:8... učí svědomí. Hospodina vidím před sebou napořád, je po pravici, nezakolísám. srdce je šťastné...
Žalmy 52:10...rozkvétat. Na Boží lásku totiž spoléhám stálenapořád. Chválit budu, Pane, navěky za to, cos učinil. V...
Žalmy 85:6...To budeš navěky rozhněván? Rozlícen zůstaneš napořád? Nechceš nám znovu život darovat, aby se tvůj lid z...
Žalmy 89:2... Hospodine, o tvé lásce chci zpívat napořád, navěky chci svými ústy tvou věrnost zvěstovat!...
Žalmy 89:47...séla Jak dlouho se, Hospodine, budeš ukrývatNapořád? Musí tvá zuřivost jak oheň plát? Jak krátký je můj...
Skutky 2:25... David o něm říká: ‚Hospodina vidím před sebou napořád, je po pravici, nezakolísám. srdce je šťastné...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |