Naplněné

Hledám varianty 'naplněné' [ naplnění (9) naplněné (3) naplněná (1) ]. Nalezeno 12 veršù.
Deuteronomium 23:19...nesmíš přinést do domu Hospodina, svého Boha, k naplnění jakéhokoli slibu. Oba dva jsou před Hospodinem,...
1. Samuel 1:23...ho odkojíš, a kéž Hospodin přivede tvůj slibnaplnění." A tak ta žena zůstala se svým synkem a pečovala...
2. Letopisů 4:5...do liliového květu jako okraj poháru. Zcela naplněné mohlo pojmout 3 000 batů. Dále vyrobil deset...
Přísloví 13:12...hrstkách, zbohatne. Dlouhé čekání unavuje srdcenaplněná touha je stromem života. Kdo pohrdá Slovem, sám...
Jeremiáš 6:6...navršte! To je to město, které čeká trest - je naplněné útlakem! Jako ze studny tryská voda, tak z toho...
Lukáš 22:16... Říkám vám, že ho neokusím, dokud nedojde naplnění v Božím království." Uchopil kalich, vzdal díky a...
Římanům 11:12...umenšení obohatilo pohany, co teprve jejich naplnění! Teď mluvím k vám pohanům. Sám jsem přece apoštol...
Jakub 2:22...jeho skutky a díky těm skutkům jeho víra došla naplnění! Tak se stalo, co říká Písmo: "Abraham uvěřil Bohu...
1. Jan 4:12... Bůh v nás přebývá a jeho láska v nás došla naplnění. Jak můžeme vědět, že zůstáváme v něm a on v nás?...
1. Jan 4:17...v Bohu a Bůh v něm. Takto láska mezi námi došla naplnění, takže smíme mít smělou důvěru v soudný den -...
1. Jan 4:18...on. V lásce není žádný strach. Láska, jež došla naplnění, zahání strach pryč, neboť strach přináší muka....
Zjevení 3:2... že tvé skutky před mým Bohem zdaleka nejsou naplněné. Vzpomeň si, co jsi slyšel a přijal; drž se toho a...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |