Napadají

Hledám varianty 'napadají' [ napadat (3) napadali (2) napadal (2) napadají (3) napadá (6) ]. Nalezeno 16 veršù.
2. Letopisů 25:13...nepustil se svým vojskem do války, mezitím napadali judská města od Samaří po Bet-choron. Pobili v...
Job 15:21... Děsí se toho, co mu v uších zní, když klidnapadá ho útočník. Nevěří, že by unikl temnotě, neustále...
Job 27:7...byli odhaleni jako zlosyni a ti, kdo  napadají, jako zločinci! Copak bezbožný nějakou naději,...
Žalmy 37:14...den! S taseným mečem, s napjatým lukem ničemové napadají chudáky ubohé, aby pobili ty, kdo žijí poctivě....
Žalmy 92:12...těch, kdo špehují, o zkáze bídáků, kteří  napadají, uslyším! Spravedlivý ale jak palma pokvete, jak...
Přísloví 19:26...zmoudří, pokárej rozumného, a dojde poznáníNapadá otce, vyhání matku syn hanebný a nestoudný. Přestaň,...
Izaiáš 11:13... nebude závidět Judovi, Juda přestane Efraima napadat. Vrhnou se na západ, na filištínské svahy, národy...
Izaiáš 54:15...tobě žádné neštěstí. Kdyby snad přesto někdo napadal, nebudu s ním ; kdokoli by chtěl napadnout,...
Jeremiáš 46:20...je jalovička překrásná, od severu ji však ovád napadá. Žoldnéři ve službách Egypta jsou jak vykrmená...
Jeremiáš 49:4...Spoléháš na své poklady, prý: ‚Kdo by  napadal?' Hle, přivedu na tebe hrůzu, praví Hospodin, Pán...
Ezechiel 11:5... dome izraelský; ale vím i to, co vás v duchu napadá. Povraždili jste v tomto městě tolik lidí, že ve...
Abakuk 1:8...ženou zdaleka, letí jak orel, jako když kořist napadá. Každý přichází páchat násilí, kupředu míří každý z...
Zachariáš 9:8...domě jako stráž proti těm, kdo by jej chtěli napadat. Po mém lidu nebude šlapat tyran - teď z nich...
Lukáš 9:39...se nad mým synem - mám jenom jeho! Náhle ho napadá zlý duch a zničehonic začne křičet. Zmítá jím, ...
Lukáš 11:53...odešel, začali ho znalci Písma a farizeové zle napadat. Stále znovu se vraceli k jeho výrokům a snažili se...
1. Petr 3:16... aby se ti, kdo vás pomlouvají, zastyděli, že napadali váš poctivý život v Kristu. Je-li však Boží vůlí,...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |