Napůl

Hledám varianty 'napůl' [ napůl ]. Nalezeny 4 verše.
Genesis 15:10..." Abram mu všechna ta zvířata přinesl, rozťal je napůl a položil jednu část proti druhé; ptáky však...
Exodus 21:35... prodají živého býka a peníze za něj si rozdělí napůl; také o mrtvé zvíře se rozdělí napůl. Pokud se však...
Numeri 12:12...jako mrtvý plod, co vyšel z lůna matky s tělem napůl zetlelým!" Mojžíš tedy volal k Hospodinu: "Snažně...
Nehemiáš 13:24...a Moábky. Jejich děti místo židovsky mluvily napůl ašdodsky anebo jazyky ostatních národů. Vytýkal jsem...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |