Napřaženou

Hledám varianty 'napřaženou' [ napřaženou (3) napřažená (1) ]. Nalezeny 4 verše.
Jozue 8:26...obyvatelé Aje. Jozue totiž nespustil rukunapřaženou šavlí, dokud nebyli všichni obyvatelé Aje...
Job 38:15... Ničemové tehdy své světlo ztrácejí, jejich napřažená paže se přerazí. Pronikls tam, kde moře pramení,...
Ezechiel 20:33...vám kralovat v kypícím hněvu, pevnou rukounapřaženou paží. V kypícím hněvu vás pevnou rukou a...
Ezechiel 20:34...paží. V kypícím hněvu vás pevnou rukounapřaženou paží vyvedu z národů a shromáždím ze zemí, do...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |