Napájíš

Hledám varianty 'napájíš' [ napájíš (3) napájí (3) napájet (1) napájely (1) napájelo (1) napájeli (2) napájela (1) napájel (2) ]. Nalezeno 14 veršù.
Genesis 24:46...napojím tvé velbloudy.' A tak jsem pil a ona napájela velbloudy. Zeptal jsem se : ‚Čí jsi dcera?' a...
Genesis 29:3...když se tam shromáždila všechna stáda, a tehdy napájeli dobytek. Potom kámen vraceli zpět na jeho místo v...
Deuteronomium 32:13... úrodou pole aby sytil se. Medem ze skály je napájel, olejem ze skály přetvrdé, smetanou od krav i...
Žalmy 36:9...tvého domu bývají nasyceni, z rajských potoků je napájíš. Pramen života je přece u tebe a ve tvém světle...
Žalmy 60:5...nechal jsi okusit hrůzy, vínem závrati jsi nás napájel. Svým ctitelům teď ale korouhev dal jsi, aby ji...
Žalmy 65:10...k západu jásot působíš! Navštěvuješ zeminapájíš ji, zahrnuješ ji bohatstvím. Boží potok je plný...
Žalmy 72:6... co na louku se snáší, a jako liják, jenž zemi napájí. v jeho dnech vzkvétá spravedlivý a rozhojní se...
Žalmy 104:11...aby proudily mezi horami, všechnu polní zvěř aby napájely, divocí osli aby u nich žízeň zahnali, na jejich...
Žalmy 104:13...zpěv aby zněl mezi větvemi. Ze svých paláců hory napájíš, země se sytí ovocem skutků tvých! Trávě pro...
Daniel 4:12...mezi trávou na poli. Nebeská rosa jej napájí a o pastvu se dělí se zvěří. Lidský rozum jej...
Daniel 4:20...mezi trávou na poli, jej nebeská rosa napájí a o pastvu se dělí se zvěří, dokud mu neuplyne...
Amos 2:12... Izraelci? praví Hospodin. Vy jste však nazíry napájeli vínem, prorokům jste přikazovali: "Neprorokujte!"...
Lukáš 13:15...sobotu svého vola nebo osla od žlabu a nevodí ho napájet? A tato dcera Abrahamova, kterou satan držel...
Zjevení 14:8..."Padlo, padlo to veliké město Babylon, neboť napájelo všechny národy vínem svého vášnivého smilstva!" Za...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |