Namístě

Hledám varianty 'namístě' [ namístě ]. Nalezeny 3 verše.
Lukáš 15:32... co mám, je tvé. Ale oslavovat a radovat se bylo namístě, neboť tento tvůj bratr byl mrtev a ožil, byl...
1. Korintským 5:6...duch byl spasen v Pánův den. Vaše chlubení není namístě. Copak nevíte, že trocha kvasu prokvasí celé těsto?...
Efeským 5:4... jak se sluší na svaté. Stejně tak není namístě sprostota, hloupé řeči a dvojsmyslné narážky, ale...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |