Namáháme

Hledám varianty 'namáháme' [ namáhat (1) namáháme (1) namáhaly (1) namáhali (1) namáhal (1) namáhají (2) namáhá (1) ]. Nalezeno 8 veršù.
Žalmy 127:1...poutní píseň. Nestaví-li dům Hospodin, marně se namáhají, kdo jej stavějí. Nechrání-li město Hospodin,...
Izaiáš 16:12...naříká. se Moáb ukáže na své výšiněnamáhat se bude zbytečně; půjde se modlit do své svatyně,...
Izaiáš 62:8... nikdy nevypijí cizinci víno, s nímž ses tak namáhal. Ženci budou jíst obilí a chválit Hospodina, česáči...
Jeremiáš 51:58...brány, jakkoli vysoké, lehnou popelem! Národy se namáhaly zbytečně, jejich dřina půjde do ohně!" Toto je...
Abakuk 2:13...neurčil, že dřina národů přijde do ohně, že se namáhají zbytečně? Celou zemi totiž naplní poznání slávy...
Koloským 4:13...ve veškeré Boží vůli. Mohu dosvědčit, jak moc se namáhá pro vás i pro ty, kdo jsou v Laodikeji a v Hierapoli...
2. Tesalonickým 3:8...jen tak nevyjídali. Naopak: dnem i nocí jsme se namáhali a dřeli, abychom nikomu z vás nebyli na obtíž. Ne...
1. Timoteus 4:10...by každý přijal tuto pravdu. Proto se tak namáháme a svádíme takový boj, že máme naději v živém Bohu,...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |